Job Board | TalentRover
Регистрация в Адеко България/ Adecco Bulgaria registration
Bulgaria
JN -022018-4364
User-added image

 

На път сте да се регистрирате в Адеко България ЕООД, част от Адеко Груп, като кандидат. По време на регистрацията Ви компанията ще събира и използва информация за Вас, за да предоставим нашите услуги и да поддържаме отношенията си с Вас. Нашата Декларация за поверителност обяснява как събираме и използваме информация за Вас и правата, които имате.
Когато решите да ни дадете така наречената "чувствителна информация", различна от тази, която поискаме, като ни предоставите тази информация, Вие се съгласявате, че можем да я използваме по начина, определен в Декларацията за поверителност.

       Приемам Условията за ползване и Политиката за бисквитките. Моля, прочетете повече. тук

       Съгласен съм, че компанията и нейните филиали могат да използват моите данни, за да ми изпращат информация за своите услуги, това може да бъде по пощата, електронната поща, SMS, MMS, телефон, социални медии, известия в приложения и други средства. Разбирам, че мога да се откажа по всяко време.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА НА КАНДИДАТИТЕ


Добре дошли в Адеко България ЕООД. Очакваме с нетърпение да работим с Вас, за да Ви помогнем да развиете по-нататък кариерата си. Както бихте очаквали, за да изпълним правилно нашите услуги, ние събираме и използваме информация за Вас.   
Адеко се ангажира да защитава и уважава вашите лични данни. Тази декларация за защита на поверителността на кандидата описва Вашите права за поверителност във връзка с информацията за Вас, която обработваме, както и стъпките, които предприемаме, за да защитим личната Ви информация. Знаем, че е дълга, но моля прочетете внимателно тази декларация. По-долу има съдържание, така че можете да отидете направо на частта, която искате, ако предпочитате.  
 
Съдържание
Някои термини, който трябва да са Ви ясни
Каква лична информация събира и използва фирмата?
Защо използваме лична информация за Вас?
Какво казва законът за това?
Трябва ли да ни предоставите личната информация, която искаме?
Обработваме ли лична информация за Вас без никаква човешка намеса?
Колко дълго запазвате моята лична информация?
Предаваме ли личните Ви данни на трети страни?
Прехвърляме ли данните Ви извън Европейския съюз?
Какви са Вашите права?
Относно сигурността на данните при използването на Adecco системи
Как се отнасяме към промените в тази декларация?
 
Някои термини, който трябва да са Ви ясни
 
Първо трябва да изясним как използваме някои думи в тази декларация.
 
Може да изглежда очевидно, но в тази Декларация ще бъдете наричани „Кандидата“ или "Вие".
Когато говорим за "нас" или "Компанията" имаме предвид Aдеко България ЕООД. Адресът на седалището ни е гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 11А, ет. 4. Компанията е част от групата на Адеко Груп, най-големият доставчик на HR услуги в света. Чрез своите различни компании и бизнес линии групата на Адеко предоставя няколко HR (човешки ресурси) дейности като предоставяне на персонал, командировки, услуги за заплати, набиране и подбор, решения за тестване, кариерен преход, развитие на таланти, обучение и образование, преместване и международна мобилност („Нашите дейности").
За да изпълняваме нашите дейности, Компанията използва няколко IT системи. В някои случаи Компанията осигурява портал за самообслужване ("Портал") за своите кандидати / персонал. Порталът Ви позволява да търсите и кандидатствате за работа, която Компанията и нейните свързани компании рекламират, които съответстват на Вашите интереси, умения и / или опит в местата, където сте изразили интерес да работите.
Това е декларация за лична информация. Тя би могла да включва факти за Вас, но и мнения и обратна връзка за Вас. Не става въпрос за информация за Компанията (макар че понякога двете се припокриват). Този вид информация понякога се нарича "Лична информация", "Информация за лична идентификация" или "ИЗЛИ". В тази декларация използваме термина "Лична информация".
Каква лична информация събира и използва фирмата?                     
Личната информация, която обикновено събира Компанията, включва, но не се ограничава до:  
 • снимки и видеоклипове от Вашето посещение на обучения или подобни сесии (ще имате възможност по време на сесията да помолите да не бъдете заснети или фотографирани);
 
 • подробности за всякакви увреждания и за всякакви подобрения, които може да се наложи да направим за Вас на работното място; и
 • в някои случаи ще събираме и чувствителна лична информация, когато ни е позволено да го правим по закон (така че в някои страни ще Ви попитаме за Вашия опит за наблюдение на равни възможности).
Защо използваме лична информация за Вас?
Компанията събира и обработва лична информация:  
 1. За да Ви предоставим услугите, които очаквате от нас, като намиране подходящи работни места, подпомагане при обучението или улесняване на процеса на кандидатстване за работа. Това включва изпращане на Вашето CV до потенциални работодатели за разглеждане и информиране за бъдещи възможности за работа по имейл, телефон, поща и/или други комуникационни методи;
 2. с Вашето съгласие можем да използваме Вашите данни за контакт за директен маркетинг, например чрез електронна поща, съобщения или телефон;
 3. за да развиваме, тестваме и подобряваме нашия уебсайт/портал или други съществуващи или нови системи/процеси, за да Ви обслужваме по-добре; това се отнася главно в контекста на новите ИТ системи и процеси, така че информацията за Вас може да бъде използвана при тестването на тези нови ИТ системи и процеси, при които примерни данни не могат напълно да възпроизведат работата на тази нова ИТ система;
 4. за да провеждаме проучвания и статистически и аналитични изследвания, например, за да сравни ефективността на позиционирането на кандидатите между различните сектори и географски области и да се стремим да идентифицираме факторите, които биха могли да повлияят на различията, които идентифицираме;
 5. за да прехвърляме данни към трети страни (виж по-долу);
 6. при необходимост, за да спазваме всяко законово задължение; и
 7. можем също така да обработим информацията Ви, за да:
  1. насърчаваме сигурността и защитата на хората, помещенията, системите и активите;
  2. наблюдаваме спазването на вътрешните политики и процедури;
  3. администрираме комуникации и други системи, използвани от групата Адеко (включително вътрешни бази данни за контакти);
  4. за да разследваме или отговаряме на инциденти и оплаквания;
  5. в случай на снимки или видеоклипове на обучителни сесии, за да докладваме вътрешно, че се провеждат обучителните сесии и съдържанието им (например във вътрешни актуализации), както и да търгуваме подобни сесии вътрешно и външно на трети страни;
  6. за да спазваме задълженията и правата си и да сътрудничим на разследвания, извършвани от полицията, правителството или регулаторните органи; и
  7. за да участваме във всяка потенциална или действителна покупка, продажба или съвместно предприятие на цялата или на част от стопанската дейност или компания, в която всеки член на групата Адеко желае да участва.
Какво казва законът за това?
Ние сме длъжни по закон да имаме основание, предвидено в закона, за да обработваме информацията, която имаме за Вас.
Когато работите с или чрез Адеко, обработката на лични данни за всички тези цели се основава на основания за обработка като изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна (цели 1 и 6-7), обработката, необходима за спазване на правни или регулаторни задължения (цел 6-7) и / или обработка, необходима в законните интереси на Adecco при упражняване на нейните основни права на стопанска дейност по начин, който не засяга неправомерно Вашите интереси или основни права и свободи(цели 1-5 и 7). Когато обработката е необходима за законните интереси на Адкео, ние гарантираме, че обработката се извършва по такъв начин, че нашите законни интереси надвишават интереса на всеки отделен човек. Ние ще обработваме Вашата лична информация само на тези основания с Вашето съгласие (основание за допълнителна обработка).
Трябва ли да ни предоставите личната информация, която искаме?
Не сте задължени да ни предоставяте личните си данни, но е почти невъзможно за нас да работим с Вас и да предоставяме нашите услуги, ако не го направите.
Обработваме ли лична информация за Вас без никаква човешка намеса?
Да понякога правим това. Компанията може да използва автоматизирани системи/процеси и автоматизирано вземане на решения (като профилиране), за да предоставим на Вас и на нашите клиенти услугите, които сте поискали от нас. Например, когато нашите клиенти търсят кандидати за работа, можем да извършим търсене на нашите списъци с кандидати, като използваме автоматизирани критерии, които отчитат Вашата наличност, умения, размер на заплащане и при някои обстоятелства оценка от предишна работа, която сме получили от клиентите за съставяне на кратък списък, в който се класират кои кандидати най-вероятно ще изпълнят изискването на клиента. Това означава, че понякога позицията Ви в ранга може да е по-висока от останалите, в зависимост от това как тези фактори отговарят на нуждите на клиентите.
Колко дълго запазвате моята лична информация?
Компанията може да съхранява личната Ви информация за период до 3 години, след като се регистрирате при нас. Ако успеете да намерите работа чрез нас, Компанията ще трябва да съхранява личната Ви информация за по-дълъг период, за да изпълни своите текущи законови и договорни задължения. Като цяло запазваме вашите лични данни за данъци, трудови договори, финансова информация (включително данни за заплати, данни за здравно и социално осигуряване, и др.) и друга лична информация за 50 години, болнични листове (на хартия) в продължение на 3 години, графици за работа – най-малко 3 години. Ние запазваме чувствителни лични данни за не повече от разумно необходимото време.
Предаваме ли личните Ви данни на трети страни?                              
Както споменахме по-горе, ние обикновено разкриваме Вашите данни на трети страни. Това се прави, за да се изпълнят посочените по-горе цели. Правим това при следните обстоятелства:
 • На нашите доставчици. Можем например да ангажираме доставчик да извършва административна и оперативна работа в подкрепа на нашите отношения с Вас. Доставчикът (доставчиците) ще бъде обект на договорни и други правни задължения, за да запази поверителността на Вашите данни и да зачита личната Ви информация и ще има достъп само до данните, които са му необходими за изпълнение на неговите функции; (които хостват или поддържат нашите ИТ системи, включително информация за Вас), фирми за управление на помещения (които се грижат за физическата сигурност на нашите сгради и следователно може да се наложи да знаят за Вас, за да Ви позволят достъп до нашите сгради), доставчици на финансови и счетоводни услуги (които може да трябва да обработват подробности за кандидатите, за да изготвят плащания и вземания). Можем също така да ангажираме доставчици, които предоставят ИТ технологични услуги и решения, които могат да включват видео интервю и инструменти за оценка на уменията.
Име на компанияВид на предоставяните услуги
Europe CarЛизинг автомобили
Microcomplex international AladinТРЗ софтуер
OMVКарти за гориво
ShellКарти за гориво
Team VisionТРЗ софтуер
АРСЗастрахователен брокер
Аутотехника ООДЛизинг автомобили
Бенефит СистемСпортни карти
БулстрадДопълнително здравно осигуряване
ВиамедСлужба по трудова медицина
Дженерали застрахованеДопълнително здравно осигуряване
Евролийз АутоЛизинг автомобили
ЗАД БългарияДопълнително здравно осигуряване
Икономикс МСлужба по трудова медицина
МаршЗастрахователен брокер
Содексо ПасВаучери за храна
СТС ИнжинерингСлужба по трудова медицина
Съгласие АДДопълнително здравно осигуряване
 
 • На членовете на групата от компании на Adecco в други страни. Те могат да бъдат разположени в или извън Европейския съюз; различните членове на групата изпълняват различни функции и в резултат на това Вашата информация може да бъде споделена с тях по различни причини:
  • информация се споделя с членовете на групата Adecco, които предоставят ИТ функции за компаниите на Adecco в световен мащаб; тези ИТ функции се намират, основно в Прага, Чехия и Франция.
  • информация се споделя и с филиали на Адеко в целия свят, където сте изразили интерес към възможностите на този пазар, или членовете на групата Adecco установяват, че може да имате определени умения, необходими или полезни на този пазар. Списък на страните, в които работим, можете да намерите във функцията "изберете Вашата страна" на нашия уебсайт на www.adecco.com
 • На нашите клиенти/бъдещи работодатели: ще споделяме Вашите данни с нашите клиенти, които предлагат работни места, които може да Ви интересуват, или които се интересуват от Вашия профил. Те са задължени по договор и други разпоредби да спазват поверителност по отношение на Вашите данни с нас и с Вас;
 • Ще споделяме Вашите данни с правителството, полицията, регулаторните или правоприлагащите органи, ако по наше усмотрение считаме, че сме законово задължени или оправомощени да го направим, или би било разумно да го направим; и
 • Като част от задълженията, свързани с (или изпълнението на) на сливане, придобиване или друга бизнес сделка, може да се наложи да разкрием Вашите данни на бъдещия продавач или купувач и техните съветници.
Прехвърляме ли данните Ви извън Европейския съюз?
Вашите данни могат да бъдат прехвърляни и обработвани в една или повече други държави, в или извън Европейския съюз. Пълен списък на страните, в които работим, можете да намерите във функцията "изберете Вашата страна" на нашия уебсайт на www.adecco.com.
Ще прехвърляме Вашите данни извън ЕС само в държави, за които Европейската комисия счита, че Ви предлагат подходящо ниво на защита (списък на тези страни можете да намерите тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) или когато групата Adecco е въвела подходящи гаранции, за да запази поверителността на Вашата информация (за която обикновено използваме една от формите на договори за прехвърляне на данни, одобрени от Европейската комисия , копия от които са на разположение тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).
 
Какви са Вашите права?                                                                     
 • Право на достъп и получаване на копие от Вашата лична информация  
Имате право да поискате потвърждение дали обработваме някоя от Вашите лични данни. В такъв случай може да имате достъп до част от Вашата лична информация (чрез портала) и до определена информация за това как тя се обработва. В някои случаи можете да ни помолите да Ви предоставим електронно копие на Вашата информация.
 • Правото да коригирате личната си информация
Ако можете да докажете, че личната информация, която съхраняваме за Вас, не е вярна, можете да поискате тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин. Бихме Ви посъветвали да получите достъп до портала за самообслужване, където е възможно и да актуализирате личната си информация директно. При определени обстоятелства имате право да поискате да ограничим обработката на личните Ви данни и/или личните Ви данни да бъдат изтрити. Можете да направите такова искане по всяко време и Адеко ще прецени дали искането Ви трябва да бъде изпълнено, но това право е подчинено на всички законови права или задължения, за които може да се наложи да съхраняваме данни. За ситуации, при които съгласно закона определяме, че Вашето искане за изтриване на лична информация може да бъде удовлетворено, Адеко ще направи това без неоправдано забавяне. Моля, имайте предвид, след като данните Ви бъдат изтрити - че Компанията вече няма да Ви предоставя услуги, след като тези данни за Вас бъдат изтрити. Ако искате отново да се регистрирате в компанията, ще трябва да въведете отново данните си.
 • Право на възражение
 
Доколкото обработката на Вашите данни от компанията се основава на законния интерес на компанията (и няма друга основа за обработване) или се отнася до директния маркетинг, Вие имате право да възразите срещу Компанията да обработва Вашите данни в зависимост от Вашата конкретна ситуация.  
 
Ако искате да упражнявате някое от Вашите права, моля, влезте в портала за самообслужване или ни пишете на адрес adecco.globalprivacy@adecco.com и AdeccoBG.DataProtection@adecco.com
Когато ни изпратите имейл, за да упражните правата си, Компанията може да Ви помоли да се идентифицирате, преди да предприемете действия по искането си.
И накрая, имате право да подадете жалба до органа за защита на данните на мястото, където живеете или работите, или на мястото, където смятате, че е възникнал проблем във връзка с Вашите данни.
Относно сигурността на данните при използването на Адеко системи
Вие сте отговорни за запазването на Вашите данни за вход в портала, по-специално паролата, която сме Ви дали или която сте избрали. Тези идентификационни данни за вход са за Ваша собствена употреба. Нямате право да споделяте данните си за поверителност или други данни за профила си с друго (и) лице (а).
Как може да се свържете с нас?
Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашата Декларация, бихте искали допълнителна информация за това как защитаваме информацията Ви (например, когато я прехвърляме извън Европа) и/или когато искате да се свържете със служителя за защита на данните на компанията на Групата или местния ръководител за поверителността, моля пишете ни на adecco.globalprivacy@adecco.com или местния ръководител за поверителността AdeccoBG.DataProtection@adecco.com
 
Как се отнасяме към промените в тази декларация?
Условията на тази декларация могат да се променят периодично. Ще публикуваме всякакви съществени промени в тази декларация чрез подходящи известия или на този уебсайт, или ще се свържем с Вас чрез други комуникационни канали. 
 
Екипът на Адеко България

 
 
 
 
 
 
 

 
CANDIDATES PRIVACY INFORMATION STATEMENT


Welcome to Adecco Bulgaria EOOD. We are looking forward to work with you to help you with your further career developing We look forward to working with you to help you to further develop your career. As a Company, to properly perform our services, we collect and use information about you.
Adecco is committed to protecting and respecting your privacy. This Candidate Privacy Information Statement describes your privacy rights in relation to the information about you that we process, as well as the steps we take to protect your privacy. We know it’s long, but please read this Statement carefully.  There is an index below for the separate topics of this Privacy Statement.
 
Index
Some terms to be clear about
What personal information does the company collect and use?
Why do we use personal information about you?
What does the law say about this?
Do you have to give us the personal information we ask for?
Do we process information about you without any human intervention at all?
How long do you keep my personal information for?
Do we transfer your data to third parties?
Do we transfer your data outside the European Union?
What are your rights?
What about data security when using Adecco Systems?
How do we handle changes to this Statement?
 
Some terms to be clear about
 
First, we need to be clear about how we use some words in this statement.
 
It may seem obvious, but in this Statement, you will be referred to as ‘the Candidate’ or ‘You’.
When we talk about ‘us’ or the ‘Company’ we mean Adecco Bulgaria EOOD. We have our registered office at Sofia, Mladost 4, Business Park Sofia, building 11A, fl. 4. The Company is part of the Adecco Group, the largest HR services provider in the world. Through its various companies and business lines the Adecco Group provides several HR (Human Resources) activities like staffing, secondment, payroll services, recruitment & selection, testing solutions, career transition, talent development, training & education, outplacement and international mobility (‘our Activities’).
To carry out our Activities the Company uses several IT systems. In some cases, the Company provides a Self-Service Portal (‘Portal’) for its candidates/personnel. The Portal allows you to search and apply for jobs the Company and its sister companies advertise which match your interests, skills and/or experience, in the locations where you have expressed an interest in working.
This document is a statement about personal information. It might include facts about you, feedback and opinions about you. It’s not about information about the Company (although sometimes the two overlap).  This type of information is called ‘Personal information’, ‘Personally Identifiable Information’ or ‘PII’.  We use the term ‘Personal Information’ in this statement.
What personal information does the company collect and use?                            
Personal information that the company usually collects includes, but is not limited to:
 • your name, date and place of birth, contact details and qualifications (education, training courses and internships), documents evidencing your identity and right to work and any other information you listed on your resume or CV;
 • if you log on to the Portal using your LinkedIn or any other social media account: your profile data;
 • if you contact us, in some cases we will keep a record of that correspondence;
 • feedback about you from our staff and third parties; where you give feedback on others, we usually keep that too and that is also personal information about you (it’s your opinion after all);
 • we may also collect information on your visits to our website/Portal including (but not limited to) your IP address, browser, timestamp, location, country traffic data, location data, weblogs and other communication data and the resources that you access. This information will make your visit to our website/Portal easier in the future. We might, for example, suggest jobs to you which are being handled by branches local to where you were when you contacted us;
 • we may also collect information for marketing purposes and analysis, including information on how your respond to email, SMS, phone and other marketing campaigns
 
 • photos and videos of your attendance at training or similar sessions (you will be given a chance at the session to ask not to be videoed or photographed);
 
 • details of any disabilities and any accommodations we may need to make for you in the workplace; and
 • in some cases, we will also collect sensitive personal information where we are permitted to do so by law (so in some countries we will ask you about your background for equal opportunities monitoring).
Why do we use personal information about you?
The company collects and processes personal information:
 1. To provide you with the services you expect us to, like finding you suitable jobs/assignments to apply for, helping you with training, or facilitating the process of applying for jobs/assignments. This includes sending your CV to prospective employers for their consideration and keeping you informed of future work opportunities by email, telephone, mail and/or other communication methods;
 2. with your consent we may also use your contact data for direct marketing for example via e-mail, messaging or telephone;
 3. to further develop, test and improve our website/Portal, or other existing or new systems/processes to better serve you; this mainly takes place in the context of new IT systems and processes, so that information about you may be used in the testing of those new IT systems and processes where dummy data cannot fully replicate the operation of that new IT system;
 4. to perform studies and statistical and analytical research, for example to compare the effectiveness of our placement of candidates between different business sectors and geographies and seek to identify factors that might influence any differences we identify;
 5. to transfer data to third parties (see below);
 6. where necessary, to comply with any legal obligation; and
 7. we may also process your information to:
  1. promote the security and protection of people, premises, systems and assets;
  2. monitor compliance with internal policies and procedures;
  3. administer communications and other systems used by the Adecco Group (including internal contact databases);
  4. investigate or respond to incidents and complaints;
  5. in the case of photos or videos of training sessions, to report internally that the training sessions have taken place and their content (for example in internal updates) and also to market similar sessions internally and externally to third parties;
  6. comply with obligations and rights and cooperate with investigations carried out by the police, government or regulators; and
  7. participate in any potential or actual purchase or sale, or joint venture, of all or part of a business or company, that any member of the Adecco Group wishes to participate in.
 
What does the law say about this?
We are required by law to have a ground set out in the law to process the information we hold about you.
When you are working with or through Adecco our processing of personal information for all these purposes is based on processing grounds like the performance of a contract to which the data subject is a party (purposes 1 and 6-7), processing necessary to comply with legal or regulatory obligations (purpose 6-7) and/or processing necessary in the legitimate interests of Adecco in exercising its and its staff fundamental rights to run a business in a way which does not unduly affect your interests or fundamental rights and freedoms  (purposes 1-5 and 7). When processing is necessary for the legitimate interests of Adecco, we ensure that processing is conducted in such a manner that our legitimate interests outweigh any individual’s interest. We shall only process your personal information other than on these grounds with your consent (a further processing ground).
Do you have to give us the personal information we ask for?
You are not obliged to provide your personal information to us, but it is more or less impossible for us to work with you and provide our services if you do not.
Do we process information about you without any human intervention at all?
Yes, we do at times. The Company may use automated systems/processes and automated decision-making (like profiling) to provide you, and our clients, with the services you request from us. For example, when our clients are looking for candidates for jobs, we may conduct a search of our lists of candidates using automated criteria which takes into account your availability, skillset, pay rate and in some circumstances previous feedback we have received from clients to compile a shortlist which ranks which candidates are most likely to fulfil the client’s requirement. This means that sometimes your position in the rank may be higher than others, depending on how these factors match the clients’ needs.
How long do you keep my personal information for?
The Company can keep your personal information for up to 3 years after you register with us. If you are successful in finding work through us, the Company will need to keep your personal information for a longer period in order to comply with its on-going legal and contractual obligations. Generally, we retain your personal data concerning taxes, contracts of employment, financial information (including payroll data and data relating to pay salaries, taxes, etc.) and other personal information for 50 years, sick leaves documents (on paper) for 3 years, working schedules at least 3 years.   We retain sensitive personal data for no longer than is reasonably necessary.
Do we transfer your data to third parties?                        
As mentioned above, we usually disclose your data to third parties. This is done to complete the purposes set out above. We do this in the following circumstances:
 • To our suppliers. We may, for example, engage a supplier to carry out administrative and operational work in support of our relationship with you. The supplier(s) will be subject to contractual and other legal obligations to preserve the confidentiality of your data and to respect your privacy, and will only have access to the data they need to perform their functions; the relevant suppliers are typically IT suppliers (who host or support our IT systems, including information about you), premises management companies (who look after physical security at our buildings, and therefore may need to know about you to allow access to our buildings) and back office finance and accounting management providers (who might need to handle details of candidates in order to process accounts payable and receivable). We may also engage suppliers who provide IT technology services and solutions, which might include video interview and skills assessment tools.
Company/ProjectType of Service
Ikonomiks MOccupational Medical
Service
OMVFuel cards
ShellFuel cards
ViamedOccupational Medical
Service
Generali Insurance GroupMedical Insurance Service
STS IngineringMedical Insurance Service
Bulstrad Medical Insurance Service
ZAD BulgariaMedical Insurance Service
ARS Insurance broker
MarshInsurance broker
Eurolease rent a CarRent A Car
AUTOTECHNICA LtdRent A Car
Benefits SystemsSport Card Benefit
Europe CarCar leasing
Sodexo PassFood and flexi  vouchers
Microcomplex international AladinAladin Payroll Software provider
Team VisionNAV Payroll Software provider
Saglasie ADMedical Insurance Service
 • To members of the Adecco group of companies in other countries. These may be located in- or outside the European Union; different members of the group fulfil different functions and as result your information may be shared with them for different reasons:
  • information is shared with members of the Adecco group that provide IT functions for the Adecco companies world-wide; those IT functions are located among others in Prague, Czech Republic and France.
  • information is also shared with Adecco affiliates world-wide where you have expressed an interest in opportunities in that market, or members of the Adecco Group identify that you may have particular skills required or helpful in that market.  A list of the countries in which we operate is available in the ‘choose your country’ function of our website at www.adecco.com
 • To our clients/prospective employers: we will share your data with clients of ours who are offering jobs/assignments you may be interested in, or who are interested in your profile. They owe contractual and other confidentiality obligations in relation to your data to us, and to you;
 • We will share your data with government, police, regulators or law enforcement agencies if, at our sole discretion, we consider that we are legally obliged or authorised to do so or it would be prudent to do so; and
 • As part of due diligence relating to (or implementation of) a merger, acquisition or other business transaction we may need to disclose your data to the prospective seller or buyer and their advisers.
Do we transfer your data outside the European Union?
Your data can be transferred and processed in one or more other countries, in- or outside the European Union. A full list of the countries in which we operate is available in the ‘choose your country’ function of our website at www.adecco.com.
We shall only transfer your data outside the EU to countries which the European Commission believes offers an adequate level of protection to you (a list of those countries is available here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), or where the Adecco Group has put in place appropriate safeguards to seek to preserve the privacy of your information (for which we usually use one of the forms of data transfer contracts approved by the European Commission, copies of which are available here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).
What are your rights?                                                             
 • Right to access and obtain a copy of your personal information
You are entitled to request confirmation whether we process any of your personal information. Where this is the case, you may have access to some of your personal information (via the Portal) and to certain information about how it is processed. In some cases, you can ask us to provide you with an electronic copy of your information.
 • Right to correct your personal information
If you can demonstrate that personal information we hold about you is not correct, you can request that this information is updated or otherwise corrected.  We would encourage you to access the self-service Portal where possible and update your personal information directly.

 
 • Right to be forgotten/have data deleted
 In certain circumstances you have the right to request that we restrict the processing of your personal data and/or that your personal data is deleted.  You may make such a request at any time and Adecco will evaluate if your request should be granted, however this right is subject to any legal rights or obligations we may have to retain data.  For situations where in accordance with the law, we determine that your request to have your personal information deleted must be granted, Adecco will do so without undue delay. Please bear in mind, once your data is deleted – that the Company might not be of service to you anymore once this data about you has been deleted. If you want to re-register with the company again, you will need to re-enter your data.
 • Right to object
 
As far as the company’s processing of your data is based on the company’s legitimate interest (and no other processing ground) or relates to direct marketing, you are entitled to object to the Company processing your data by reference to your particular situation.
 
If you want to exercise any of your rights, please log into the self-service Portal or email us at adecco.globalprivacy@adecco.com and AdeccoBG.DataProtection@adecco.com
When you email us to exercise your rights, the Company may ask you to identify yourself before actioning your request.
Finally, you have the right to lodge a complaint with the data protection authority in the place where you live or work, or in the place where you think an issue in relation to your data has arisen.
What about data security when using Adecco Systems?
You are responsible for keeping your login details to the Portal safe, in particular the password that we have given you or that you have chosen. These login credentials are for your own use. You are not permitted to share your credentials or other account details with any other person(s).
How could you contact us?
If you have any questions or concerns regarding our Statement, would like further information about how we protect your information (for example when we transfer it outside Europe) and/or when you want to contact the company’s Group Data Protection Officer (DPO) and your local Privacy Lead, please email us at adecco.globalprivacy@adecco.com or your local Privacy Lead at AdeccoBG.DataProtection@adecco.com
 
How do we handle changes to this Statement?
The terms of this Statement may change from time to time. We shall publish any material changes to this Statement through appropriate notices either on this website or contacting you using other communication channels. 
 
Adecco Bulgaria Team
 
All Rights Reserved.