Job Board | TalentRover


Търговски консултант (по заместване)
Bulgaria / Oblast Shumen
JN -012021-41428
В Адеко България, ние вярваме, че добрата работна среда е фактор за по-добър живот. Поради тази причина нашите консултанти се стремят да намерят най-добрата позиция, съответстваща на Вашите персонални умения и предпочитания.

Към настоящия момент, Адеко, търси да назначи служител на позиция:

Търговски консултант (по заместване)

Основни задължения:
Продуктово представяне в обекти за продажба на IQOS;
Провеждане на демонстрации и обучения, с цел запознаване с продукта IQOS и правилната му употреба;
Консултиране на потенциалните потребители и подпомагането им при вземане на информирано решение;
Предлагане на аксесоари, съпътстващи продукта;
Проучване на нуждите и потребностите на потребителите, с оглед адекватно представяне на харектеристиките на продукта.

Основни изисквания:
Отлични комуникативни умения и възможност за адаптиране към стила на общуване на събеседника;
Опит в обслужване на потребители е предимство;
Проактивност към потребителите и индивидуален подход;
Готовност за работа на смени.

Предложението:
Професионално въвеждащо обучение;
Работа на пълно работно време;
Много добро месечно заплащане за категорията;
Трудов договор с „Орбико България“ ЕООД.

В случай че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814

This vacancy is no longer accepting applications! Please contact us for more information!

Условия за ползване // Terms of use


Моля, прочетете Условията за ползване ТУК.
Please, read the Terms of use HERE.
 
Информация за поверителността на данните // Privacy information


Моля, прочетете Политиката за защита на личните данни ТУК.
Please, read the Privacy Policy HERE.

Моля, прочетете Уведомлението за поверителност за кандидати ТУК.
Please, read the Candidates Privacy Information Statement HERE.
 
All Rights Reserved.