Job Board | TalentRover


Autóipari operátor
Hungary / GYOR-MOSON-SOPRON
JN -122019-29306
Lökhárítók gyártásával foglalkozó győri partnerünk részére keresünk munkatársakat a szereldei területre a következő munkakörbe:

Autóipari operátor

Amit kínálunk:

 • Kiemelkedő termelési körülmények
 • Jól kiszámítható műszakmodell 3 műszakban 8 órában
 • Szakmai fejlődési lehetőség
 • Kedvező ösztönző és juttatási rendszer, magas cafeteria és teljesítménybónusz
 • 13. havi juttatás sikeres üzleti év esetén

Főbb feladatok, munkák:

 • Autóipari alkatrészek munkautasítás alapú összeszerelése
 • Csavarozó gépek és egyéb berendezések használata
 • Festett autóalkatrészek kezelése
 • Legyártott termékek vizuális ellenőrzése
 • A termeléshez kapcsolódó dokumentáció kezelése

A munkakör betöltéséhez szükséges elvárások:

 • Gyártásban szerzett tapasztalat
 • Minőség alapú gyártási szemlélet
 • Több műszakos munkarend vállalása

Munkavégzés helye:

Győr
Jelöltként kíván regisztrálni az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft, 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8, adószám: 10443314-2-44, Adecco csoport tagvállalatánál. A regisztráció során a vállalat a szolgáltatásnyújtás és a kapcsolattartás biztosítása céljából adatokat gyűjt és használ fel. Adatvédelmi nyilatkozatunk ( a lent található linken) magyarázza el, hogy miként gyűjtjük és használjuk fel az Önre vonatkozó adatokat, és az Ön jogait is.

Ha kéretlenül ún. „különleges adatokat” ad meg, [Ezek az adatvédelmi jogszabályok szerint különleges védelmet élvező adatok. Ezek az Ön faji vagy etnikai származására, politikai véleményére, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére, genetikai vagy biometrikus adataira, szexuális életére vagy bűnügyi vagy más hatósági előéletére vonatkozó adatok] ezen adatok megadásával Ön hozzájárul azoknak az adatvédelmi nyilatkozatban megadott módon történő felhasználásához.

       Elfogadom, hogy az oldal sütiket használ. A felhasználási feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat itt találja.
       Hozzájárulok ahhoz, hogy a vállalat és kapcsolt vállalkozásai felhasználják adataimat arra, hogy szolgáltatásaikról postán, e-mail-ben, SMS-ben, MMS-ben, telefonon, közösségi médiában, push üzenettel és más eszközökön információkat küldjenek. Megértettem, hogy ezt a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.

Felhasználási feltételek


Utolsó frissítés: 2018. január 31.
 
TÁRGY ÉS ELFOGADÁS
E felhasználási feltételek (a „Felhasználási Feltételek”) szabályozzák a(z) ADECCO Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8; cégjegyzékszám: 01-09-071602, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában; adószám: 10443314-2-44;  telefonszám: (+36) 1-323-3500; fax: (+36) 1-323-3529; e-mail cím: adecco@adecco.hu) által üzemeltetett adecco.hu webhely (a továbbiakban „Adecco”, „mi” vagy többes szám első személy használata) használatát, annak elérését, ideértve a webhelyen elérhetővé tett tartalmat (a „Webhely”).
A Webhely minden látogatója („felhasználó”) ezennel elfogadja a felhasználási feltételek abban az időpontban hatályos változatát, amikor a felhasználói ellátogat a Webhelyre, és vállalja az említett felhasználási feltételek betartását. Ezek a felhasználási feltételek változhatnak, és a Webhely felhasználók általi használatára az akkor aktuális felhasználási feltételek vonatkoznak, amikor a felhasználó a webhelyet használja. Ellenőrizze rendszeresen ezeket a Felhasználási Feltételeket annak biztosításához, hogy azok Önnek elfogadhatóak. Ha ezeket nem fogadja, tartózkodnia kell a Webhely használatától.
A Webhelyen keresztül a felhasználók számára elérhetővé tett tartalomra (a „Tartalom”) külön feltételek („Külön Feltételek”) vonatkozhatnak, amelyeket a felhasználónak az említett Tartalom elérésekor minden alkalommal el kell elfogadnia. Az e Felhasználási Feltételek és a Külön Feltételek közötti bármely ellentmondás esetén a Külön Feltételekben foglaltak az irányadók. A Webhely és Tartalmának elérésekor a felhasználó minden alkalommal elfogadja ezeket a Felhasználási Feltételeket és az adott Tartalomra vonatkozó Külön Feltételeket.
Ez a Webhely nem nyújt tanácsadást és nem is erre a célra készült, továbbá nem keletkeztet üzleti kapcsolatot a felhasználó és cégünk között.
A Webhely elérése ideiglenes alapon megengedett, és fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül töröljük vagy módosítjuk a Webhelyen található Tartalmat. A Webhely egyes részeinek vagy a teljes Webhelynek az elérhetősége időnként korlátozott lehet.

A Webhely elérhetőségének biztosítása nem kötelességünk, és annak bármely okból és időn keresztül fennálló, teljes vagy részleges elérhetetlenségéért nem tartozunk helytállási kötelezettséggel.
A WEBHELY HASZNÁLATA
A Felhasználó elismeri, és önként és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webhely használata egyedül és kizárólag a felhasználó veszélyére történik.
A Felhasználó feladata minden olyan megállapodás megkötése, amely a Webhely eléréséhez szükséges. A Felhasználó feladata annak biztosítása, hogy a Webhelyet a felhasználó internetkapcsolatán keresztül elérő minden személy ismerje és betartsa ezeket a felhasználási feltételeket és minden vonatkozó külön feltételt.
Ha biztonsági eljárásaink keretében a felhasználó azonosító kódot, jelszót vagy más adatot kap tőlünk, illetve ilyent választ, ezeket az adatokat titokban kell tartania és azt harmadik személy előtt nem fedheti fel. Bármikor jogosultak vagyunk letiltani az általunk adott vagy választott felhasználói azonosítót és/vagy jelszót, amennyiben a megítélésünk szerint nem tartottad be a Felhasználási Feltételekben foglalt bármely rendelkezést.
A Webhely elérésével a felhasználó vállalja, hogy nem követ el olyan cselekményt, amely a mi vagy valamely kapcsolt vállalkozásunk („az Adecco csoport tagvállalatai”) megítélését, érdekeit vagy jogait csorbítja, illetve amely a Webhelyet rongálja, használhatatlanná teszi vagy túlterheli, vagy bármi módon meggátolja a Webhely más látogatók általi rendes használatát.
Ésszerű, a vírusok jelenlétének kimutatására megfelelő biztonsági intézkedéseket rendszeresítünk. Ennek ellenére a felhasználónak tudnia kell, hogy az internetre csatlakoztatott számítógépes rendszerek meglevő biztonsági intézkedései nem teljesen megbízhatóak, és ezért nem tudjuk garantálni a vírusmentességet vagy azt, hogy nem lesznek más olyan elemek, amelyek a felhasználó számítógépes rendszerét (hardvert és szoftvert) vagy a felhasználói rendszerekben tárolt adatokat és állományokat módosíthatják.
 
 
TARTALOM
Nem kötelességünk a tartalom pontosságának ellenőrzése, és nem garantáljuk, hogy a Tartalom hasznos, pontos, teljes vagy releváns, illetve azt sem, hogy az említett Tartalom naprakész. Kifejezetten kizárunk bármiféle helytállási kötelezettséget a Tartalom és a Webhely hibáiért vagy hiányosságaiért, kivéve, ha ezek csalásból, csalárd kijelentésből, vagy a gondatlanságunkra visszavezethető halálesetből vagy személyi sérülésből erednek.
Az, hogy a Tartalom felkerül a Webhelyre, semmiféle módon nem minősül alkalmazottak biztosítására irányuló vagy másféle szolgáltatásnak. Az Adecco és az Adecco csoport tagvállalatai kifejezetten kizárnak bármiféle helytállási kötelezettséget a Tartalom alapján hozott felhasználói döntésekért
AJÁNLATTÉTEL VAGY FELHÍVÁS HIÁNYA
A Webhelyen megadott adatok nem minősülnek az Adecco értékpapírjai megvásárlására, eladására, azokkal való kereskedésre vagy más ügyletre irányuló ajánlattételnek vagy felhívásnak. A befektetők befektetési döntéseik meghozatala során ezekre az adatokra nem hagyatkozhatnak.
SZELLEMI TULAJDONJOGOK
A Webhelyen található összes Tartalom a mi tulajdonunkat képezi vagy annak felhasználásra engedélyt kaptunk. A felhasználó által látható teljes tartalma (így a képek, fényképek, illusztrációk, szöveg, videoklipek és egyéb anyagok) az egész világon szerzői jogi, mintaoltalmi, védjegy- vagy egyéb szellemi tulajdonjogi oltalom alatt áll. A Felhasználónak mindenkor tiszteletben kell tartania a Webhelyhez és a Tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjogokat, tekintet nélkül arra, hogy azok az Adecco, az Adecco csoport tagvállalatai vagy harmadik személy tulajdonát képezik-e. A Felhasználó számára tilos a Tartalom nem a Webhelyen megadott eszközökkel vagy eljárásokkal történő kinyerése vagy ennek kísérlete.
E Felhasználási Feltételek vagy a Webhely használata sem ad semmiféle szellemi tulajdonjogot a felhasználónak a Webhely vagy a Tartalom vonatkozásában azon túlmenően, ami e Feltételekben vagy a Külön Feltételekben szerepel. A Felhasználó számára ezért kifejezetten tilos a Webhely vagy a Tartalom bármely részének lemásolása, átalakítása, forgalmazása vagy nyilvános bemutatása, illetve annak bármely módon vagy eljárással történő elérhetővé tétele, kivonatolása, újbóli felhasználása, újraküldése vagy bármely más felhasználása azon túlmenően, amit a Felhasználási Feltételek vagy a vonatkozó Külön Feltételek kifejezetten megengednek, vagy a felhasználó számára az irányadó jogban lehetővé tesz, illetve amihez a vonatkozó jog jogosultja kifejezetten hozzájárul.
A webhelyen használt védjegyek: „Adecco”, „Adecco.earn&learn”, „ADECCO. BETTER WORK, BETTER LIFE”
A WEBHELYEN ELHELYEZETT ÉS ARRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK
A Webhelyen lehetnek olyan más webhelyekre mutató hivatkozások, amelyeket velünk kapcsolt vállalkozási jogviszonyban nem álló harmadik személyek üzemeltetnek. Az említett külső webhelyekre mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy ezeket jóváhagyjuk és nem vállalunk felelősséget azokért a külső webhelyekért, amelyeken a Webhelyre mutató hivatkozást elhelyeztek, illetve amelyekre mutató hivatkozás a Webhelyen megtalálható. Nem ellenőrizzük azokat a webhelyeket, amelyekre mutató hivatkozás a Webhelyen megtalálható, és nem tartozunk felelősséggel külső oldalak vagy olyan oldalak tartalmáért vagy pontosságáért, amelyekre mutató hivatkozás a Webhelyen megtalálható. A külső oldalra vagy harmadik személy webhelyére mutató hivatkozás csak a felhasználó saját veszélyére követhető.
Előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges ahhoz, hogy harmadik személy a webhelyén a Webhelyre mutató hivatkozást helyezhessen el.
SZEMÉLYES ADATOK
A felhasználói személyes adatok gyűjtését és felhasználását Adatvédelmi Szabályzatunk szabályozza, amely e felhasználási feltételek része, mely alább olvasható.
SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Nem szavatoljuk, illetve nem jelentjük ki, hogy a Webhely, illetve a Tartalom pontos, teljes, mentes a hibáktól vagy megbízható, vagy hogy a Webhely, illetve a Tartalom felhasználása harmadik személyek jogaiba nem ütközik. Nem szavatoljuk, illetve nem jelentjük ki, hogy a Webhely, illetve a Tartalom funkcionális szempontból hibátlan, illetve hogy mentesek a vírusoktól és más káros alkotóelemektől azok a szerverek, amelyek ezeket szolgáltatják. A Webhely, illetve a Tartalom használata a felhasználó veszélyére történik, és a Webhely teljes tartalma „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉGGEL”, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL érhető el.
IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG
Ezekre a Felhasználási Feltételekre és a Webhellyel és Tartalmával kapcsolatos minden kérdésre a magyar jog irányadó.
MÓDOSÍTÁSOK
Ezek a Felhasználási Feltételek időnként változhatnak, és a Webhely felhasználók általi használatára az akkor aktuális felhasználási feltételek vonatkoznak, amikor a felhasználó a Webhelyet és annak Tartalmát használja. Ellenőrizze rendszeresen ezeket a felhasználási feltételeket, hogy azokat biztosan ismerje.
KAPCSOLAT
A Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit és kéréseit szívesen fogadjuk – ezeket a adatvedelem@adecco.hu részére vagy a következő e-mail-címre küldje: adatvedelem@adecco.hu
 
 Adatvédelmi nyilatkozatunk


Üdvözöljük az Adecco Kft-nél! Várakozással tekintünk az Önnel történő munkavégzés elé, hogy segítsük karrierjének előbbre vitelét. Amint arra Ön is számíthat, szolgáltatásaink megfelelő nyújtása érdekében gyűjtjük és felhasználjuk az Önre vonatkozó adatokat.
Az Adecco elkötelezett az adatvédelem és a magánélet tisztelete mellett.  Ez a jelöltek számára készült adatvédelmi nyilatkozat a kezelt adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat ismerteti, illetve a magánélet védelmében tett intézkedéseket ismerteti. Tudjuk, hogy a nyilatkozat hosszú, ennek ellenére figyelmesen olvassa el.
 
Tárgymutató
Egyes tisztázandó fogalmak
Milyen személyes adatok gyűjt és használ fel a vállalat?
Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?
Mit mond a jog erről?
Át kell adnia a kért személyes adatokat?
Személyes adatait teljesen emberi beavatkozás nélkül kezeljük?
Meddig tárolják személyes adataimat?
Továbbítjuk személyes adatait harmadik személyeknek?
Továbbítjuk adatait az Európai Unión kívülre?
Milyen jogok illetik meg?
Mi a helyzet az adatbiztonsággal az Adecco rendszereinek használatakor?
Hogyan kezeljük e Nyilatkozat módosításait?
 
Egyes tisztázandó fogalmak
 
Először is egyértelművé kell tenni, hogy ebben a nyilatkozatban egyes szavakat milyen értelemben használunk.
 
Nyilvánvalónak tűnhet, de ebben az esetben a Jelölt szó vagy egyes szám harmadik személy használata Önt jelöli.
Ha egyes szám első személyben írunk vagy a „Vállalat”-ról van szó, az alatt az Adecco Kft. céget értjük. Székhelyünk címe: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. em. A Vállalat az Adecco csoport, a világ legnagyobb humánerőforrás-szolgáltatójának tagja. Különféle tagvállalatain és üzletágain keresztül az Adecco csoport számos HR (Humán erőforrás) tevékenységet végez, ilyen a személyzet biztosítása, munkaerő-kölcsönzés, bérszámfejtési szolgáltatások, toborzás és kiválasztás, tesztelési megoldások, pályamódosítás, tehetségfejlesztés, képzés & oktatás, újbóli elhelyezkedés és nemzetközi mobilitás („Tevékenységeink”).
Tevékenységeinek ellátásához a Vállalat több informatikai rendszert használ. Egyes esetekben a Vállalat Önkiszolgáló Portált („Portál”) biztosít a jelölteknek/alkalmazottaknak. A Portálon a felhasználó olyan, az érdeklődésének, képességeinek, illetve tapasztalatának megfelelő állásokat kereshet, amelyeket a Vállalat és kapcsolt vállalkozásai hirdettek meg az Önt érdeklő helyeken, és azokra jelentkezhet.
Végül ez a nyilatkozat emberekre, azaz Önre és családjára vonatkozó adatokról szól. Tartalmazza az Ön adatait, de az Önre vonatkozó és az Ön áltla formált véleményeket is („Focirajongó vagyok”, például). Nem a Vállalatra vonatkozó adatokról szól (noha ez a kettő néha átfedi egymást).  Az ilyen típusú adatokat időnként „Személyes adatnak” vagy „személyes azonosítást lehetővé tevő adatnak” nevezik. Ebben a nyilatkozatban a „személyes adatok” formát használjuk.
Milyen személyes adatok gyűjt és használ fel a vállalat?                            
A vállalat által rendszerint gyűjtött személyes adatok körébe tartozik a teljesség igénye nélkül:  
 • fényképek és videófelvételek az Ön részvételével zajló képzésekről vagy hasonló alkalmakról (ahol Önnek lehetősége van a fénykép vagy videófelvétel készítése ellen tiltakozni);
 
 • fogyatékosságára vonatkozó adatok és az Ön számára a munkahelyen szükséges kiigazítások; valamint
 • egyes esetekben gyűjtünk különleges személyes adatokat is, ha ezt a jogszabályok megengedik (így egyes országokban háttér-információkat kérünk a felhasználótól az esélyegyenlőség monitorozása céljából).
Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?
A vállalat személyes adatokat az alábbi célból gyűjt és kezel:
 1. Hogy megadja Önnek az elvárt szolgáltatást, így megtalálja az Önnek megfelelő állást/megbízást, amelyre jelentkezhet, segítséget nyújtson Önnek képzésben vagy elősegítse az új állásokra/megbízásokra való jelentkezés folyamatát. Ebbe beletartozik az is, hogy a leendő munkaadóknak elküldjük az önéletrajzát, e-mailben, telefonon, postai úton, illetve más kommunikációs módszerekkel értesítjük jövőbeli munkalehetőségekről;
 2. az Ön hozzájárulásával felhasználhatjuk elérhetőségeit direkt marketing céljára, például e-mail-ben, üzenetküldéssel vagy telefonon;
 3. webhelyünk/a Portál vagy más meglevő vagy új informatikai rendszerek és folyamatok fejlesztése, tesztelése és tökéletesítése a felhasználók kiszolgálásának javítására, ez főként új informatikai rendszerek és folyamatok esetében fordul elő, hogy az Ön adatait fel lehessen használni az említett új informatikai rendszerek és folyamatok tesztelésére, ha a mesterséges adatok nem tudják teljes mértékben az új informatikai rendszer működését bemutatni;
 4. tanulmányok és statisztikai és analitikai kutatás lefolytatása, például a jelöltek kiközvetítése eredményességének az egyes üzleti szektorok és földrajzi területek szerinti összehasonlítása, és az azonosított eltéréseket esetlegesen befolyásoló tényezők azonosítása;
 5. harmadik személyek részére történő adatszolgáltatás (lásd később);
 6. szükség szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése; valamint
 7. kezelhetjük az Ön adatait az alábbi célokból is:
  • az emberek, telephelyek, rendszerek és eszközök biztonságának javítása és védelme;
  • belső szabályzatok és eljárások betartásának monitorozása;
  • a kommunikáció és az Adecco csoport által használt más rendszerek irányítása (ideértve a belső elérhetőségek adatbázisait);
  • incidensek és panaszok kivizsgálása és azokra történő reagálás;
  • képzéseken készült fényképek és videofelvételek esetében a képzés megtörténtéről és tartalmáról való belső beszámolás (például belső frissítések során), és a hasonló rendezvények belső és külső. harmadik személyek irányában népszerűsítése; vagy
  • a rendőrség, kormányzati vagy szabályozó szervek által folytatott vizsgálatok során a kötelezettségek és jogok betartása és együttműködés; valamint
  • a vállalkozás vagy a vállalat egészét vagy egy részét érintő olyan potenciális vagy tényleges adásvételben vagy közös vállalkozásban való részvétel, amelyben az Adecco csoport valamelyik tagvállalata részt kíván venni.
Mit mond a jog erről?
A jogszabály előírja számunkra, hogy az Önről tárolt adatok kezelésének jogszabályban rögzített oka legyen.
Amennyiben Ön az Adeccónal vagy azon keresztül dolgozik, a személyes adatok e célokból történő kezelése olyan adatkezelési okon alapul, mint az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítése (1. és 6-7. cél), a jogi vagy szabályozói kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés (6-7. cél), illetve az adatkezelés az Adecco azon jogos érdekében szükséges, hogy anélkül gyakorolhassa saját és alkalmazottai vállalkozás folytatására vonatkozó alapvető jogát, hogy ez indokolatlanul érintené az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait (1-5. és 7. cél). Amikor az adatkezelés az Adecco jogos érdekében szüksége, biztosítjuk, hogy az adatkezelés olyan módon történjen, hogy jogos érdekeink jelentősebbek a magánszemély érdekeinél. Más okból csak az Ön hozzájárulásával kezelünk személyes adatot (további adatkezelési ok).
Át kell adnia a kért személyes adatokat?
Ön nem köteles megadni személyes adatait számunkra, de ez szinte ellehetetleníti a közös munkát, illetve megakadályozza a szolgáltatás nyújtását.
Személyes adatait teljesen emberi beavatkozás nélkül kezeljük?
Igen, időnként. A Vállalat automatizált rendszereket/folyamatokat és automatizált döntéshozatalt (mint a profilalkotás) alkalmazhat a kért szolgáltatások Ön és ügyfeleink részére nyújtására. Például amikor ügyfeleink egy munkakörre jelölteket keresnek, automatizált kritériumokkal keresést végezhetünk jelöltlistánkban az előszűrt, az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő jelölteket rangsoroló lista elkészítéséhez, amely figyelembe veszi a rendelkezésre állást, készségeket, fizetési igényt és bizonyos körülmények között az ügyfelektől kapott korábbi visszajelzéseket is Ez azt jelenti, hogy néha a listán megelőz másokat attól függően, hogy ezek a tényezők mennyiben találkoznak az ügyfelek igényeivel.
Meddig tárolják személyes adataimat?
A Vállalat a felhasználói személyes adatokat a regisztrációtól számított legfeljebb 2 évig őrizheti meg. Ha a felhasználó a közvetítésünkkel sikeresen állást talál, a Vállalatnak a felhasználói személyes adatokat hosszabb ideig kell megőriznie folyamatos jogi és szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében. Általában 7 évig őrizzük az adózással és a munkaszerződéssel, minden pénzügyi kérdéssel kapcsolatos személyes adatokat (ideértve a bérszámfejtési adatok és kifizetési adatokat, stb.), más személyes adatokat pedig 2 évig.
Továbbítjuk személyes adatait harmadik személyeknek?
Amint fentebb említettük, általában átadjuk az Ön adatait harmadik személyeknek. Ez a fenti célok elérése érdekében történik. Erre a következő körülmények között kerülhet sor:
 • Beszállítóink részére. Megbízhatunk például egy beszállítót az adminisztratív és operatív feladatok ellátására, az Önnel fennálló jogviszony támogatására. A beszállító(ka)t szerződéses és más jogi kötelezettségek terhelik az Ön adatainak titokban tartására és az Ön magánéletének tiszteletben tartására, és csak azokhoz az adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre feladatuk ellátásához szükségük van; az érintett beszállítók rendszerint informatikai beszállítók (akik informatikai rendszereinket, köztük az Ön adatai vonatkozásában hoszting és támogatási szolgáltatásokat nyújtanak), ingatlankezelő vállalatok (amelyek épületeink fizikai biztonságáról gondoskodnak, és ezért ismerniük kell Önt, hogy beengedhessék az épületbe), vagy háttérirodai pénzügyi és számviteli szolgáltatók (amelyeknek a fizetendő számlák és vevőkövetelések kezeléséhez szükséges lehet a jelöltek adatainak kezelése). Megbízhatunk olyan beszállítókat is, amelyek információtechnológiai szolgáltatásokat és megoldásokat szállítanak, ebbe beletartozhatnak a videointerjúk és a készségértékelő eszközök. Jelenleg nincs ilyen beszállítónk
 • Az Adecco csoport más országbeli tagvállalatai részére. Ezek lehetnek az Európai Unióban vagy azon kívül; a csoport egyes tagjai más-más feladatokat látnak el és ezért az Ön adatai különböző okokból kerülhetnek velük megosztásra:
  • az adatokat megosztjuk az Adecco csoport azon tagjaival, amelyek globálisan informatikai feladatokat látnak el az Adecco tagvállalatok számára; ezek az informatikai funkciók Franciaországban, Prágában és Amszterdamban találhatóak.
  • az adatokat megosztjuk továbbá az Adecco kapcsolt vállalkozásaival világszerte, amennyiben Ön jelezte érdeklődését az adott piacon lévő lehetőségek iránt, vagy az Adecco csoport tagvállalatai szerint az Ön különleges készségei az adott piacon keresettek vagy hasznosak.A csoport működésével lefedett országok listája a webhely „ország kiválasztása” lehetőség alatt érhető el, a www.adecco.com címen.
 • Ügyfeleinknek/jövőbeli munkaadóknak: megosztjuk az Ön adatait azon ügyfeleinkkel, akik az Ön érdeklődésére számot tartó állásokat/megbízásokat kínálnak vagy akik érdeklődnek az Ön profilja iránt. Őket irányunkban és Ön felé is szerződéses és más titoktartási kötelezettségek terhelik az Ön adatai tekintetében;
 • Megosztjuk az Ön adatait kormányzati szervekkel, rendőrséggel, szabályozó szervekkel vagy bűnüldöző szervekkel, ha megítélésünk szerint ez jogszabályi kötelezettségünk vagy erre felhatalmazásunk van, illetve ez helyénvaló; valamint
 • Az összeolvadás, szétválás vagy más üzleti tranzakció keretében végzett átvilágítás (vagy a végrehajtás) részeként előfordulhat, hogy közölnünk kell az Ön adatait a leendő eladóval vagy vevővel, és azok tanácsadóival.
Továbbítjuk adatait az Európai Unión kívülre?
Az Ön adatainak továbbítása és feldolgozása történhet egy vagy több, az Európai Unióban vagy azon kívül található országban. A csoport működésével lefedett országok teljes listája a webhely „ország kiválasztása” lehetőség alatt érhető el, a www.adecco.com. címen.
Csak olyan EU-n kívüli országba továbbítunk felhasználói adatok, amely az Európai Bizottság véleménye szerint megfelelő védelmi szintet nyújt a felhasználónak (ezen országok listája itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), vagy ahol az Adecco csoport megfelelő biztosítékokat rendszeresített a felhasználói adatok védelmének biztosítására (amihez rendszerint az Európai Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási mintaszerződéseket használjuk, ezek az alábbi címen érhetőek el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm)
Milyen jogok illetik meg?                                                                          
 • A felhasználói személyes adatokhoz való hozzáférés és azokról másolat kérésének joga:
Ön jogosult annak igazolását kérni, hogy bármely személyes adatát kezeljük. Amennyiben igen, hozzáférhet egyes személyes adataihoz (a Portálon keresztül), és az azok feldolgozása módjára vonatkozó egyes információkhoz. Egyes esetekben kérheti tőlünk adatainak elektronikus másolatát.
 • A felhasználói személyes adatok kijavításának joga:
Ha igazolni tudja, hogy az Önre vonatkozóan tárolt valamely személyes adat helytelen, kérheti az adatok frissítését vagy ennek hiányában azok törlését.  Nyomatékosan javasoljuk az önkiszolgáló Portál használatát és a frissítések saját kezű elvégzését.
   Bizonyos körülmények között Ön jogosult kérni, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, illetőleg töröljük.  A felhasználó az említett kérést bármikor benyújthatja és az Adecco értékeli, hogy a felhasználói kérés teljesítésének helye van-e, ez a jog azonban az adatmegőrzési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi jogosultságaikkal vagy kötelezettségeinkkel ütközhet.  Jogos helyzetekben, azaz ha azt állapítjuk meg, hogy a felhasználói személyes adatok törlésére vonatkozó kérést teljesíteni kell, ezt indokolatlan késlekedés nélkül megtesszük. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a felhasználói adatok törlésével a Vállalat a továbbiakban nem tud Önnek szolgáltatásokat nyújtani, ha az Önre vonatkozó adatok törlésre kerülnek. Ha a felhasználó ismét regisztrálni kíván a vállalattal, felhasználói adatait újból meg kell adnia.
 • Kifogásolás joga
 
Amennyiben az Ön adatainak a vállalat általi kezelése a vállalat jogos érdekén alapul (és más adatkezelési ok nem áll fenn) vagy direkt marketinghez kapcsolódik, jogosult az adott helyzetre utalással adatainak a vállalat általi kezelését megkifogásolni.
Ha bármelyik jogot gyakorolni kívánja, jelentkezzen be az önkiszolgáló Portálra vagy küldjön e-mailt az adecco.globalprivacy@adecco.com címre
Amikor e-mailben kéri e jogok gyakorlását, azt megelőzően a Vállalat felkérheti Önt személyazonosságának igazolására.
Végül Ön jogosult a lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy adataival kapcsolatban probléma merült fel.
Mi a helyzet az adatbiztonsággal az Adecco rendszereinek használatakor?
Ön felel a Portálra történő bejelentkezési adatainak, különösen a tőlünk kapott vagy választott jelszó biztonságáért. Ezek a bejelentkezési azonosítók saját használatra szólnak. Azonosítóit vagy fiókadatait mással nem oszthatja meg.
Hogyan érhet el minket?
Ha e nyilatkozattal kapcsolatban kérdései vagy aggályai vannak, vagy bővebben érdekli adatai védelmének mikéntje (például ha azokat Európán kívülre továbbítjuk, vagy a csoportszintű adatvédelmi felelőssel szeretne kapcsolatba lépni, küldjön e-mailt az adecco.globalprivacy@adecco.com címre, ha a helyi adatvédelmi felelőssel kíván kapcsolatba lépni, küldjön e-mailt az alábbi címre: adatvedelem@adecco.hu
 
Hogyan kezeljük e Nyilatkozat módosításait?
E nyilatkozat feltételei időnként megváltozhatnak. A nyilatkozat minden lényeges megváltozásáról megfelelően értesítjük a felhasználót, vagy ezen a webhely vagy pedig a felhasználó más kommunikációs csatornán történő értesítésével.

Az Adecco csoport
2018. január
All Rights Reserved.