Job Board | TalentRover


Търговски консултант (IQOS специалист)
Bulgaria / Oblast Plovdiv
JN -092019-25741
Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света. Към настоящия момент Адеко търси да назначи за свой клиент:

Търговски консултант (IQOS специалист)

Основни задължения:
• Активни срещи с потенциални клиенти на нов за българския пазар продукт IQOS
• Провеждане на индивидуални и групови презентации с цел запознаване с продуктите правилното им използване;
• Консултиране на потенциални клиенти и подпомагане при вземане на информирано решение;
• Предлагане на по-продължително тестване на продукта и проследяване на обратна информация;

Основни изисквания:
• Отлични комуникативни умения;
• Опит на търговска позиция е предимство;
• Самостоятелна работа и самостоятелност при вземане на решения;
• Проактивност към клиентите;
• Индивидуално отношение към клиента;
• Активен шофьор с чиста шофьорска книжка, кат. В

Предложението:
• Работа на пълно работно време;
• Професионално въвеждащо обучение;
• Много добро месечно заплащане;
• Служебен автомобил;

В случай че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814.
(BG) На път сте да се регистрирате в Адеко България ЕООД, част от Адеко Груп, като кандидат. В следствие на регистрацията Ви компанията ще събира и използва информация за Вас, за да предоставим нашите услуги и да поддържаме отношенията си с Вас. Нашата Политиката за защита на личните данни обяснява как събираме и използваме информация за Вас и правата, които имате в тази връзка. // (EN) You are about to register with Adecco Bulgaria Ltd., part of the Adecco Group, as a candidate. As a result of your registration, the company will collect and use information about you to make available our services and maintain our relationship with you. Our Privacy Policy explains how we collect and use information about you and the rights you have in this respect.

(BG) В случай че решите да ни предоставите така наречената "чувствителна информация" или информация, различна от тази, която поискаме, Вие се съгласявате, че можем да я използваме по начина, определен в Политиката за защита на личните данни. // (EN) If you choose to provide us with so-called "sensitive information" or any information other than the one we requested, you agree that we may use it in the manner set out in the Privacy Policy.

       (BG) Запознат съм с и приемам Условията за ползване, Политиката за защита на личните данни и Уведомлението за поверителност за кандидати. Моля. // (EN) I am familiar with and I accept the Terms of Use, the Privacy Policy and the Candidates Privacy Information Statement. Please, read more. тук / Here
       (BG) Съгласен съм, че компанията и нейните филиали могат да използват моите данни, за да ми изпращат информация за своите услуги, като това може да бъде по пощата, електронната поща, SMS, MMS, телефон, социални медии, известия в приложения и други средства. Разбирам, че мога да се откажа по всяко време. // (EN) I agree that the company and its branches can use my details to send me information about their services and this may be via post, email, SMS, MMS, phone, social media, push notifications in apps and other means

Условия за ползване // Terms of use


Моля, прочетете Условията за ползване ТУК.
Please, read the Terms of use HERE.
 
Информация за поверителността на данните // Privacy information


Моля, прочетете Политиката за защита на личните данни ТУК.
Please, read the Privacy Policy HERE.

Моля, прочетете Уведомлението за поверителност за кандидати ТУК.
Please, read the Candidates Privacy Information Statement HERE.
 
All Rights Reserved.