Job Board | TalentRover
Regulatory Affairs Assistant
Srbija
JN -072019-23694
User-added image

Our client is Medtronic, a global leader in medical technology, services, and solutions. Medtronic pushes the limits of what technology, therapies and services can do to help alleviate pain, restore health and extend life. In order to support their growing business in Serbian market, Adecco is looking for motivated candidates for a temporary engagement.

Main purpose of job
The Regulatory Affairs Assistant provides support to the regulatory team and maintains key information in various systems in accordance with local legislation and Medtronic SOPs. Ensures timely approved medical devices by local CA in Serbia, Montenegro and Macedonia. 

Required qualifications:
 • Bachelor degree or final year of Pharmacy, Medicine or Dentistry
 • High level of understanding of medical terminology
 • Fluency in English 
 • PC literacy (MS Office)

Main responsibilities:  
 • Assists the team in preparation of dossier for all registration activities
 • Collects, distributes and tracks receipt of regulatory documents and other related documents through the life cycle of medical device’s registration process
 • Maintains trackers for essential regulatory related documents as needed
 • Ensure compliance with the application and communication of all Medtronic policies and procedures
 • Provides administrative support to regulatory team as needed for regulatory related tasks
 • Ensures that regulatory documents are uploaded accurately and within expected timelines
 • Accountable for any mass mailings or communications required to support regulatory team
 • Responsible for ensuring that the mandatory regulatory entries are made in the appropriate systems
 • Understands regulatory specific manuals/plans to ensure quality and that deliverables are met across markets
 • Upon notification from regulatory team, updates mandatory dates into PPM, BOX, Insight

Candidate’s profile:
 • Effective verbal and written communication skills at all levels
 • Strong attention to details, planning and organizational skills
 • Ability to handle multiple priorities and demands in fast-paced environment
 • Highly motivated, self-starter, able to work independently 

Prijavićete se kao kandidat [Adeccu], koji je deo grupe „Adecco Group“. Prilikom vaše prijave Adecco će prikupiti i koristiti vaše podatke o ličnosti kako bi učinio dostupnima usluge i kako bi održao odnos s vama. Naša Izjava o zaštiti podataka o ličnosti kandidata objašnjava na koji način obrađujemo vaše podatke o ličnosti i koja su vaša prava!
--------------------

       Prihvatam Izjavu o zaštiti podataka, koju možete pročitati ovde.

       Saglasan sam da Adecco ili bilo koja kompanija Adecco Grupe može koristiti moje podatke kako bi mi slali informacije o uslugama putem pošte, elektroničke pošte, SMS-a, MMS-a, telefona, društvenih mreža, obaveštenja u aplikacijama i na drugi način.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA KANDIDATA


Dobrodošli u Adecco Outsourcing doo Beograd, Ulica Vladimira Popovića 40, PIB: 103866505, MB: 20037903, br. dozvole kod Ministarstva 022-03-00025/2005-03 i povezana društva. Radujemo se saradnji s vama kako bismo vam pomogli u daljem razvoju vaše karijere. Kako biste i očekivali od nas, u svrhu urednog pružanja usluga mi prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti. 

Adecco se obvezuje da štititi i poštuje vašu privatnost. U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti kandidata opisana su vaša prava o privatnosti u odnosu na vaše podatke koje obrađujemo kao i koraci koje preduzimamo kako bismo zaštitili vašu privatnost.  Svesni smo da je tekst dugačak, ali vas uprkos tome molimo pročitajte ovu Izjavu vrlo pažljivo. Niže se nalazi sadržaj kao pomoć u traženju željenih delova Izjave.

Sadržaj

Obrazloženje pojmova 
Koje vaše podatke o ličnosti Adecco prikuplja i obrađuje?
Zašto koristimo vaše vaše podatke o ličnosti?

Kako to uređuju propisi?
Da li ste  nam obavezni dati vaše podatke o ličnosti koje tražimo?
Obrađujemo li vaše podatke o ličnosti bez ikakvog ljudskog posredovanja?   
Koliko dugo čuvate moje podatke o ličnosti?
Prenosimo li vaše podatke o ličnosti trećima?
Prenosimo li vaše podatke o ličnosti izvan Europske unije?
Koja su vaša prava?
Kakva je zaštita vaše podataka o ličnosti u Adeccovim sistemima?  
Kako menjamo ovu Izjavu?

Obrazloženje pojmova

Prije svega trebamo pojasniti značenje pojedinih izraza u ovoj Izjavi. 

Možda se čini očitim, ali u ovoj Izjavi obraćaćemo vam se kao „Kandidat“ ili „vi“. 
Kada govorimo o „nama“ ili  „društvu“ mislimo na Adecco Outsourcing d.o.o. i s njim povezana društva (Adecco grupa). 
Adecco Outsourcing d.o.o. je deo Adecco Grupe, najvećeg pružatelja usluga s područja ljudskih potencijala na svijetu. Putem svojih različitih društva i poslovnih linija Adecco Grupa pruža različite usluge s područja ljudskih potencijala (Human Resources) kao što su: zapošljavanje, ustupanje radnika, obračun zarada, usluge HR administracije i konsaltinga, traženje i selekcija kadrova, testiranja, karijerne transformacije, razvoj talenta, osposobljavanje i obrazovanje, outplacement i međunarodna mobilnost („naše delatnosti“). 

U obavljanju naših delatnosti koristimo nekoliko IT sistema. U nekim slučajevima Adecco pruža kandidatima/osoblju Self Service Portal („Portal“). Portal vam omogućuje pretraživanje i prijavljivanje na poslove koje oglašava Adecco i njegova sestrinska društva i koji odgovaraju vašim interesima, sposobnostima i/ili iskustvima na područjima za koja ste izrazili interes za rad. 
Konačno, ovo je Izjava o podacima o ljudima kao što ste vi i vaša porodica. Sadrži činjenice o vama, ali i mišljenja drugih o vama i vaša mišljenja (npr. „Ja sam ljubitelj fudbala“). Ne radi se o podacima o Adeccu (iako se ponekad ovi podaci preklapaju). Ova vrsta podataka se ponekad naziva „podaci o ličnosti“, lični identifikacioni podaci“ ili „OIP“. U ovoj Izjavi koristimo naziv „lični podatak“.

Koje podatke o ličnosti Adecco prikuplja i obrađuje?

Podatke o ličnosti koje Adecco prikuplja i obrađuje uključujući, ali nije ograničeno na:
•    vaše ime, datum i mesto rođenja, podatke za kontakt i kvalifikacije (obrazovanje, kursevi i stažiranja), dokumente koji dokazuju vaš identitet i pravo na rad i sve druge podatke koje ste naveli u vašoj biografiji;
•    ako se prijavite na Portal koristeći vaš LinkedIn ili bilo koji nalog na društvenim mrežama: podatke vašeg profila;
•    ako nas kontaktirate u nekim slučajevima sačuvaćemo zapis o toj korespondenciji
•    povratne informacije o vama našeg osoblja i trećih osoba; mi obično čuvamo i zapis kada vi dajete povratne informacije o drugima te je to takođe podatak o ličnosti o vama (radi se o vašem mišljenju, tvz. reference);
•    možemo takođe prikupljati podatke o vašim posetama našim internet stranicama/Portalu uključujući (bez ograničenja na) vašu IP adresu, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacije, podatke o prometu u državi, lokacijske podatke, mrežne dnevnike i ostale komunikacijske podatke te izvore kojima pristupate. Pomoću ovih podataka vaša poseta naših internet stranica/Portala biće jednostavnija i za ubuduće. Mogli bismo vam, na primer, predložiti poslove kojima upravljaju poslovnice u blizini mesta gdje ste se nalazili kada ste s nama ostvarili kontakt:
•    mogli bismo takođe prikupljati obaveštenja u marketinške svrhe i analize, uključujući obaveštenja o vašim odgovorima na elektronsku poštu, sms, telefon i ostale marketinške kampanje;

•    fotografije i video zapise vaše prisutnosti na treninzima ili sličnim događajima (na tim događajima imaćete mogućnost tražiti da vas  ne snimaju ili fotografišu);
•    podatke o invalidnosti i prilagođavanjima koje bismo trebali uzeti u obzir na vašem radnom mestu; i
•    u nekim slučajevima prikupljaćemo takođe osjetljive podatke o ličnosti kada nam je to dopušteno na temelju propisa (u određenim državama pitaćemo vas o vašoj prošlosti u svrhu praćenja jednakih mogućnosti).

Zašto koristimo vaše podatke o ličnosti?

Adecco prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti:
1. kako bi vam pružio usluge koje od nas očekujete, kao što su traženje primerenog posla/ustupanja na koje bi se prijavili, pomoć kod osposobljavanja ili olakšavanje postupka prijave na poslove/ustupanja. Ovo uključuje slanje vaše biografije potencijalnim poslodavcima na razmatranje i obaveštavanje vas o budućim mogućnostima rada putem elektronske pošte, telefona, pošte i/ili drugih komunikacijskih metoda;
2. uz vašu saglasnost možemo vaše kontakte koristiti u svrhu direktnog marketinga, na primer putem elektronske pošte, poruka ili telefona;
3. za dalji razvoj, testiranje i poboljšavanje naših mrežnih stranica/Portala ili ostalih postojećih ili novih sistema/postupaka kako bi vam time pružili bolje usluge; to se sprovodi pretežno u kontekstu novih informacijsko-tehnoloških (IT) sistema  i postupaka tako da obaveštenja o vama mogu biti korišćene kod testiranja onih novih IT sistema i postupaka kada s imaginarnim podacima (tzv. dummy data) nije moguće u cijelosti ostvariti delovanje novog IT sistema.    
4. u svrhu proučavanja i statistička te analitička istraživanja, na primer za upoređivanje efikasnosti našeg posredovanja kandidata u različitim poslovnim sektorima i na različitim geografskim područjima te za identifikaciju faktora koji bi mogli uticati na te identifikovane razlike;
5. za prenos podataka trećim stranama (videti ispod);
6. za ispunjavanje pravnih obveza kada je to potrebno; i
7. vaše podatke možemo takođe obraditi:
a. za unapređivanje sigurnosti i zaštite ljudi, prostora, sistema i opreme;
b. za praćenje usklađenosti s internim politikama i postupcima;
c. za upravljanje komunikacijskim i ostalim sistemima koje koristi Adecco Grupa (uključujući unutrašnje baze podataka o kontaktima);
d. za ispitivanje i odgovaranje na incidente i pritužbe;
e. u slučaju postojanja fotografija ili video zapisa treninga osposobljavanja, za unutrašnje izvještavanje o tome da su se treninzi održali i o njihovom sadržaju (na primjer u unutrašnjim usklađivanjima) te takođe za nuđenje sličnih treninga interno i eksterno ka trećim osobama;
f. za ispunjavanje obveza i prava te saradnju u istražnim postupcima koje sprovodi policija i druga prekršajna ili regulatorna tijela: i 
g. za učestvovanje u mogućim kupovinama ili prodajama ili zajedničkom poduhvatu, svih ili nekih delova poslovanja ili društva u kojima želi učestvovati bilo koji član Adecco Grupe.

Kako to uređuju propisi?

Zakonom smo dužni imati zakonsku osnovu za obradu vaših podataka o ličnosti. 
Prilikom rada za Adecco ili putem Adecca obrada podataka o ličnosti za sve ove svrhe temelji se na obradi koja je potrebna za izvršenje ugovora kod kojih je ispitanik stranka (svrhe 1 i 6-7), obradi koja je potrebna za udovoljavanje zakonskim ili regulatornim obvezama (svrhe 6-7) i/ili obradi neophodnoj legitimnim interesima Adecca u ostvarivanju svojih temeljnih prava i temeljnih prava svojih zaposlenih za vođenje poslovanja na način koji neopravdano ne utieče na vaše interese ili temeljna prava i slobode (svrhe 1-5 i 7). Kada je obrada neophodna za legitimne interese Adecca, obezbeđujemo da se obrada sprovodi na način da naši interesi za obradom nadmašuju interes svakog pojedinca. Dalju obradu vaših podataka o ličnosti na osnovama različitima od navedenih temeljiti ćemo samo na vašoj saglasnosti. ( osnova za dalju obradu)

Jeste li nam obvezni dati podatke o ličnosti koje tražimo?

Niste nam obvezni dati vaše podatke o ličnosti, međutim, ukoliko nemamo vaše podatke o ličnosti gotovo je nemoguće ostvariti poslovnu saradnju niti vam možemo pružimo naše usluge.  

Obrađujemo li vaše podatke o ličnosti bez ikakvog ljudskog posredovanja?   

S vremena na vrijeme obrađujemo vaše podatke o ličnosti bez ljudskog posredovanja. Adecco može koristiti automatizovane sisteme/obrade i automatizovano donošenje odluka (kao što je profilisanje) kako bi poslovnim klijentima i vama pružili tražene usluge. Na primer, kada naši poslovni klijenti traže kandidate za posao možemo pretražiti naše postojeće liste kandidata korištenjem automatiziranih kriterijuma koji uzimaju u obzir vašu dostupnost, veštine, platu te u nekim slučajevima prethodne povratne informacije koje smo dobili od naših poslovnih klijenata kako bismo sastavili popis odabranih kandidata koji rangira kandidate koji na najbolji način zadovoljavaju potrebe poslovnog klijenta. To znači da ponekad vaša pozicija u rangiranju može biti viša nego pozicija drugih kandidata zavisno kako se navedeni faktori podudaraju s potrebama poslovnog klijenta.

Koliko dugo čuvate moje podatke o ličnosti?

Adecco čuva vaše podatke o ličnosti u periodu do 2 godine od vaše registracije. Ukoliko ste uspešno pronašli posao preko nas, Adecco će morati duže zadržati vaše podatke o ličnosti kako bi udovoljio važećim pravnim i ugovornim obvezama. Uopšteno, čuvamo vaše podataka o ličnosti koji se odnose na ugovore o radu i platne liste te platu trajno, dok ostale podatke o ličnosti čuvamo u periodu u kojem je u vezi tih podataka moguće voditi pravne postupke.

Prenosimo li vaše podatke o ličnosti trećim licima?

Kako smo ranije naveli, otkrivamo vaše podatke o ličnosti trećim licima kako bismo ispunili ranije navedene svrhe. To činimo u sledećim slučajevima:
•    Dobavljačima. Možemo, na primer, uključiti dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unapredili odnos s vama. Dobavljač(i) će biti vezani ugovornim i zakonskim obavezama u svrhu zaštite poverljivosti vaših podataka o ličnosti te će imati pristup samo vašim podacima o ličnosti za potrebe obavljanja njihovih funkcija; relevantni dobavljači su naročito informacijsko-tehnološki (IT) dobavljači ( koji pružaju ili su podrška našim IT sistemima, uključujući podatke o vama), društva za upravljanje poslovnim objektima (brinu o fizičkoj sigurnosti u našim poslovnim objektima  stoga će biti upoznati s vašim identitetom kako bi vi imali pristup našim poslovnim objektima) i pružaoci usluga finansijskog i računovodstvenog menadžmenta (koji bi mogli obrađivati podatke o ličnosti o kandidatima u svrhu obračuna plata i potraživanja) Takođe možemo angažovatii dobavljače koji pružaju usluge i rešenja IT tehnologije, uključujući video intervjue  i alate za procenu veština.
•    Drugim članovima Adecco Grupe koji se nalaze u drugim zemljama. Oni se mogu nalaziti u ili izvan Europske Unije: različiti članovi grupe izvršavaju različite funkcije stoga vaše podatke o ličnosti možemo dijeliti s njima iz različitih razloga:
o    podatke delimo drugim članovima Adecco Grupe koji pružaju IT usluge Adecco društvima širom sveta;
o    podatke delimo drugim Adecco društvima širom sveta gde ste pokazali interes za prilike koje nudi tržište ili ukoliko Adecco Grupa prepozna da posedujete određene veštine potrebne ili korisne na tom tržištu. Popis država u kojima poslujemo dostupan je na našoj internet stranici www.adecco.com prilikom korišćenja funkcije „izaberi državu“
•    Našim poslovnim klijentima /budućim poslodavcima: delićemo vaše podatke o ličnosti našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koje bi vas mogli zanimati, odnosno koji su zainteresovani vašim profilom. Oni su obavezani ugovornim i drugim obvezama o poverljivosti u odnosu na vaše podatke o ličnosti
•    Delićemo vaše podatke o ličnosti državnim organima, policiji, regulatornim ili telima za sprovođenje zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procene, da smo zakonski obavezni odnosno ovlašćeni tako postupiti ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti, i
•    Kao deo dubinske analize koja je u vezi (ili se primenuje) na spajanje, sticanje ili druge poslovne transakcije možda ćemo morati dati vaše podatke o ličnosti potencijalnom prodavcu ili kupcu te njihovim savetnicima.

Prenosimo li vaše podatke o ličnosti izvan Europske unije?

Možemo prenositi i obrađivati vaše podatke o ličnosti u jednoj ili više drugih zemalja, unutar ili izvan Europske unije. Popis država u kojima poslujemo dostupan je na našoj internet stranici www.adecco.com prilikom korišćenja funkcije „izaberi državu“ 
Vaše podatke prenosićemo izvan EU samo u zemlje za koje Europska komisija odluči da osiguravaju odgovarajući nivo zaštite ( popis tih zemalja dostupan je na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) ili u zemlje u kojima je Adecco Grupa preduzela odgovarajuće mere zaštite kako bi se osigurala privatnost vaših podataka (za koje koristimo obrasce ugovora za prijenos podataka koje je odobrila Europska komisija, primjerci su dostupni na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

Koja su vaša prava?

•    Pravo na pristup i dobijanje kopije vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju
Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od vaših podataka o ličnosti. U slučaju kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti, možete ostvariti pristup vašim podacima o ličnosti i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete zatražiti da vam pošaljemo kopiju vaših podataka u elektronskom obliku.

•    Pravo na ispravku vaših podataka o ličnosti
Ukoliko dokažete da podaci o ličnosti koje posedujemo o vama nisu tačni, možete zatražiti ispravku netačnih podataka o ličnosti koje se na vas odnose. Predlažemo da pristupite self-service Portalu i ukoliko je moguće direktno ažurirate vaše podatke o ličnosti.

•    Pravo na brisanje („pravo na zaborav“):
U određenim okolnostima imate pravo zatražiti da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti i / ili brisanje podataka o ličnosti koji se na vas odnose. Zahtev za brisanjem podataka o ličnosti koji se na vas odnose možete podneti u bilo kom trenutku, a Adecco će proceniti da li vaš zahtev za brisanjem treba odobriti. Pravo na brisanje  uslovljeno je zakonskim pravima ili obvezama koje možda moramo poštovati radi zadržavanja podataka. U slučajevima kada,  shodno zakonu, utvrdimo da zahtev za brisanjem vaših podataka o ličnosti treba odobriti, Adecco će to učiniti bez nepotrebnog odlaganja. Molimo imajte na umu da jednom kad se vaši podatci o ličnosti obrišu – Adecco vam neće moći pružati usluge. Ukoliko se želite ponovno registrovati u Adeccu, moraćete ponovno uneti vaše podatke o ličnosti. 

•    Pravo na prigovor
Ukoliko se Adeccova obrada vaših podataka o ličnosti temelji na legitimnom interesu Adecca (i na niti jednoj drugoj osnovi) ili se obrada odnosi na direktni marketing, imate pravo na prigovor protiv takve obrade na temelju vaše posebne situacije.
U svrhu ostvarivanja vaših prava, prijavite se na self-service Portal ili nas možete kontaktirati putem e-pošte na sledeću  adresu podaci@adecco.com
Ukoliko nam se obratite e-poštom u svrhu ostvarivanja vaših prava, Adecco može zatražiti identifikaciju pre postupanja po vašem zahtevu.
U pogledu obrade vaših podataka o ličnosti takođe imate pravo na pritužbu kod vašeg lokalnog tela za zaštitu podataka o ličnosti prema mestu gde živite ili radite, odnosno prema mestu gde smatrate da je došlo do problema u vezi s vašim podatcima o ličnosti.
Kakva je zaštita podataka o ličnosti u Adeccovim sistemima?  

Vi ste odgovorni za sigurno čuvanje vaših podataka za prijavu na Portal, a posebno za lozinku koju smo vam dodelili ili koju ste sami odabrali. Ovi kredencijali za prijavu su za vašu ličnu upotrebu. Niste ovlašćeni deliti vaše kredencijale ili druge detalje vašega naloga s drugim osobama. Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate pitanja u vezi ove Izjave ili biste želeli dodatna obaveštenja o načinu zaštite vaših podataka o ličnosti (na primer kada ih iznosimo izvan Europske unije) i/ili ako želite kontaktirati Adeccovog službenika za zaštitu podataka o ličnosti – Group Data Protection Officer (DPO) i lokalnu osobu za zaštitu podataka u Adeccu, molimo vas pošaljite nam elektronsku poštu na adecco.globalprivacy@adecco.com   ili lokalnoj osobi za zaštitu podataka na  podaci@adecco.com.

Kako menjamo ovu Izjavu?

Uslovi ove Izjave mogu se menjati s vremena na vreme. Mi ćemo objaviti svaku promenu ove Izjave putem odgovarajućih obaveštenja na ovoj internet stranici ili kontaktiranjem putem drugih komunikacijskih kanala.

Adecco tim
 ---------------------------


All Rights Reserved.